Đy l một cng thức tiu chuẩn v rất phổ biến giữa cc nh giao dịch dựa trn hai yếu tố đng tin cậy nhất l gi cả. Chng l xu hướng v cấp độ. V trong chiến lược ny, cc đường trung bnh động đơn giản (chỉ bo SMA 30) đng vai tr quan trọng. Trong bi viết hm nay, ti sẽ giới thiệu cho cc bạn một chiến lược sử dụng chỉ bo SMA 30 kết hợp với khng cự hỗ trợ. Hy lm quen để c bước đệm tốt.
Ci Đặt Cơ Bản Cho Chiến Lược
Cả hai chỉ bo (hỗ trợ/khng cự) ny v đường SMA 30 nhằm để xc định xu hướng của gi. Cc mức hỗ trợ khng cự sẽ l tn hiệu để vo lệnh. Đy vẫn l những ci đặt cơ bản.
Cc cặp ngoại hối quen thuộc như USD / JPY, EUR / USD, USD / CAD.
Biểu đồ nến Nhật 5 pht.
Thời gian hết hạn t nhất l 15 pht.
Thiết lập SMA 30 v xc định mức gi.
Cng Thức Mở Lệnh Với SMA 30
Sau khi thiết lập, hy sử dụng SMA 30 để xc định xu hướng gi. Ti xin nhắc lại một cht kiến ​​thức cơ bản.
- Gi khi xu hướng tăng: Chn nến nằm trn đường SMA 30 v SMA c hướng đi ln.
- Gi khi xu hướng giảm: Chn nến nằm dưới đường SMA 30 v SMA c hướng đi xuống.
- Gi đi ngang: Chỉ bo đi ngang v tiếp tục cắt ngang cc thn nến.
Với chiến lược ny th bạn nn mở lệnh khi gi c xu hướng tăng hoặc giảm m thi.
Cng thức mở lệnh:
Mở lệnh TĂNG = xu hướng tăng + gi chạm hỗ trợ (l khng cự bị ph vỡ).
Mở lệnh DOWN = xu hướng giảm + gi chạm ngưỡng khng cự (l vng hỗ trợ bị ph vỡ).
Phương Php Quản L Vốn
Bởi v đy l một cch chơi sn exness hiệu quả hợp thời, cng về cuối xu hướng th cng c nhiều khả năng bị ph vỡ hoặc kết thc. V vậy, giảm dần đầu tư cho cc lệnh đặt sau l phương php quản l vốn hợp l nhất. Sử dụng lợi nhuận của lệnh trước lm số tiền đầu tư cho lệnh kế tiếp. Khi bạn dự bo sai, hy ngừng giao dịch v tắt my tnh của bạn.
Với cch quản l vốn ny, bạn sẽ giảm thiểu khả năng chy ti khoản v bảo vệ lợi nhuận của mnh. Tuy nhin, bạn sẽ căng thẳng nhất cho đơn hng đầu tin v đy cũng l nhược điểm.
Những Điều Cần Lưu
1. Khi gi test cc mức v xuất hiện m hnh nến đảo chiều, bạn hon ton c thể bỏ qua.
2. Nếu gi ở cc mức với cc mẫu hnh nến đặc biệt (Pin Bar, Pull Back,...) th tỷ lệ thnh cng sẽ cao hơn.
3. Khng mở lệnh khi gi khng theo xu hướng.
Một Số V Dụ Về Chiến Lược SMA 30 + Hỗ Trợ / Khng Cự
V dụ thứ nhất: Ti sản của USD / JPY Gi đ vượt ra khỏi ngưỡng khng cự, tạo ra một xu hướng tăng. Sau đ n tăng trở lại để kiểm tra mức bằng một cy nến giảm => mở lệnh TĂNG 20 pht.
V dụ thứ 2: Ti sản EUR / USD. Gi đang trong xu hướng giảm. Sau đ đ kiểm tra ở mức hỗ trợ cũ bằng một nến Pin Bar. Đy l tn hiệu rất tốt cho thấy gi sẽ giảm mạnh => mở lệnh DOWN 30 pht.
Kết luận
Trải nghiệm chiến lược chỉ bo SMA 30 kết hợp với khng cự hỗ trợ hiệu quả trn cc loại ti khoản exness ngay by giờ. Đừng qun để lại bất kỳ kiến ​​v cu hỏi trong phần bnh luận. Chng ti sẽ hỗ trợ bạn ngay.